ÖZGEÇMİŞDoç. Dr. Zekeriyya ARI
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
E-mail:arizekeriya [at] hotmail.com


Doğum Yeri : Kırkağaç/Manisa

Doğum Tarihi: 01.04.1969

Medeni Durumu: Evli ve üç çocuk babası

Adres: Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gemlik - BURSA

Telefon: 0224 - 513 80 03

EĞİTİM

Eğitim Süreci Yıl Yer ve Bölüm
Doktora 1997-2003 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Ticaret Hukuku Bilim Dalı (Tez: "Rekabet Hukukunda Danışıklılık Kavramı ve Hukuki Sonuçları").
Yüksek Lisans 1994 - 1996 Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Hukuk Bilimleri Bilim Dalı (Tez: "Sermaye Piyasasında Aracı Kurumların Aracılık Faaliyetleri ve Bundan Doğan Hukuki Sorumluluğu").
Lisans 1989 - 1983 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Yabancı Dil :İngilizce, ÜDS: 76

İŞ TECRÜBESİ

1994-2004: Araştırma Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı.

2004-2009: Yardımcı Doçent, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı.

2009 Eylül- : Yardımcı Doçent, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı.

YAYIN LİSTESİ

KİTAPLAR

Rekabet Hukukunda Danışıklılık Kavramı (Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylem) ve Hukuki Sonuçları, Seçkin Yayınları, Ankara 2004 (Doktora Tezi).

MAKALELER

1. "Yeni Alman Tahkim Kanunu" (Çeviri; İbrahim Özbay ile birlikte), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 3-4, 2001.

2. "Avrupa Topluluğunu Kuran Anlaşma m. 81 (1) Çerçevesinde Rekabeti Hissedilir Derecede Sınırlamayan Önemsiz Anlaşmalara İlişkin Komisyon Notu" (Çeviri), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 3-4, 2002.

3. "Konsantrasyonlar İle Doğrudan İlgili Ve Gerekli Sınırlamalar Hakkında Komisyon Notu" (Çeviri), Ankara Barosu, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Dergisi, Cilt 3, Yıl 3, Sayı 2.

4. "Rekabet Hukukunda De Minimis Kuralı (Hissedilir Etki)",Batıder, Aralık 2002, Cilt. XXI, Sayı 4.

5. "Coğrafi İşaret Kavramı ve Coğrafi İşaretlerin Tescili", Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002.

6. "Coğrafi İşaretlerin Korunması", Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp'e Armağan, Cilt II, İstanbul 2003.

7. "Rekabet Hukukunda Amaç Sorunu", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, C. 8, Sayı 3, 2003.

8. "Marka Hakkının Tüketilmesi", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. XI, Sayı: 1-2

9. "2003/I Nolu Tüzüğün 23 (2) (a) Maddesine Göre Uygulanacak Para Cezaları Yöntemine İlişkin Rehber, (2006/C 210/02), (EEA ile İlgili Metin)", Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN'EArmağan, İstanbul 2007.

10. "Avrupa Topluluğu Rekabet Hukukunda Teşebbüslere Verilen Yüzde Ona Kadar Para Cezasının Tespitine İlişkin Son Gelişmeler",Batider, Haziran 2008, Cilt. XXIV, Sayı 3.

VERDİĞİ DERSLER

2004-2009: Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku), Cumhuriyet Üniversitesi İİBF.

2004-2009: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) Cumhuriyet Üniversitesi İİBF.

DİĞER GÖREVLER

- Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (2009 yılına kadar)

- Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliği. (2009 yılına kadar).