ÖZGEÇMİŞAraş. Gör. Umut AKYÜZ
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
E-mail:akyuzumut[at]gmail.com


Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa, 10 Aralık 1987

Medeni Hâli: Bekâr

ÖĞRENİM

Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2004-2008)

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (2008-2011)

Tez: Ceza Muhakemesi Hukuku Bağlamında Koruma Tedbirlerinden Dolayı Tazminat Sorumluluğu (Danışman: Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu)

Lisans (İkinci Üniversite): Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Felsefe Bölümü (2012-…)

Doktora: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (2013-…)

Yabancı Dil: İngilizce (2013 YDS: 73,75)

Askerlik Durumu: (Terhis: 30 Kasım 2012, Yedek Subay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Girne, KKTC.)

İŞ DENEYİMİ

Ağustos 2009-Ağustos 2010: İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak stajyer avukatlık

Ekim 2010-Kasım 2011: Bursa Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık

Şubat 2013-..: Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

YAYINLAR

MAKALE

"Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu (TCK 280)", Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku (2. Kitap), İstanbul Barosu Yay., 2010, s.249-271.