ÖZGEÇMİŞYrd.Doç.Dr. Serkan GÖLBAŞI
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
E-mail:golbasis[at] gmail.com


Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu, 24 Nisan 1975
Medeni Hâli:

ÖĞRENİM

Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1997)
Yüksek Lisans: University of Essex, International Human Rights Law LLM (2000)
Tez: Child Labour in Turkey (Danışman: Prof. Carolyn Hamilton)
Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (2007): Kentleşme ve Suç: İstanbul'un Kentleşme Süreci ile Suçluluk Arasındaki İlişkinin Kuramsal Değerlendirmesi (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan)

YABANCI DİL: İngilizce (2005 KPDS: 95)
Askerlik Durumu: Yaptı (Terhis: 30 Kasım 2008, Yedek Subay, Jandarma Okullar Komutanlığı, Beytepe, Ankara)

İŞ DENEYİMİ

Aralık 2000-Eylül 2009: Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
Eylül 2009-: Yardımcı Doçent, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

YAYINLAR

A. KİTAP

Kentleşme ve Suç: İstanbul'un Kentleşme Süreci ile Suçluluk Arasındaki İlişkinin Kuramsal Değerlendirmesi, İstanbul, XII Levha, 2009.

B. MAKALE

"Linç: Politika mı, Kültür mü?", Hukuk ve Adalet, Cilt4, no 11, 2007, s.311-323.

C. ÇEVİRİLER

1. Roberto Diego Quintana, Lucino Cocheiriro Borquez ve Marçia Tarrio Garcia, "Bölgesel ve Toplumsal Haklar: Meksika'da 18 Yıllık Neo-Liberal Politikalar sonrası Toprak Hareketliliği ve Toprak Pazarı", Toplum ve Bilim, No 88, Bahar 2001, s.122-143.
2. Thabit Tambwe, "Petrolün Laneti: Bir Etik Denge", Birikim, No 175-176, kasım/Aralık 2003, s.40-43.
3. Georg Simmel, "Tahakküm", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 62, no 1-2, 2004, s.489-514.
4. Robert W. Gordon, "Bazı Eleştirile Hukuk Teorilerinin Eleştirisi", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 64, No 2, 2006, s.387-409.
5. Assaf Likhovski, "İsrail Hukukunun Osmanlı Mirası", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 65, No 2, 2007, s.239-416.

D. TEBLİĞ

Bentham'ın Düşüncesi Bağlamında Cezalandırmanın ve Ceza Yargılamasının Rasyonellaşması", Yargı: Kurallar, Kurumlar, Kararlar - Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Toplantısı, Anadolu Üniversitesi, 30 Nisan -2 Mayıs 2009.

YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER

Lisans
- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi) (2009 Eylül-)
- Hukuk Metodolojisi (Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi) (2009 Eylül-)
Yüksek Lisans
- Hukukta Metot (Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Eylül 2009-)