ÖZGEÇMİŞDoç. Doç. Dr. Sebahattin YÜREKLİ
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Anabilim Dalı
E-mail: sayurekli [at]hotmail.com

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi ve Yeri : 20.06.1966, Akçakoca/DÜZCE

Medeni Durum : Evli / 2 Çocuk Sahibi

Askerlik Durumu : Yaptı

EĞİTİM BİLGİLERİ

1990 : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1993 : Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1993-1997 : Mali Hukuk Doktora, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Tamamlamadı)

1997-2003 : Özel Hukuk Doktora, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İŞ TECRÜBESİ

1990-2003 : İş Hukuku Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2004-2012 : İş Hukuku Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2012-2016 : İş Hukuku Anabilim Dalı, Doç. Dr. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2016-…... : İş Hukuku Anabilim Dalı, Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

YAYINLAR

KİTAPLAR

İşyeri Sendika Temsilciliği ve Güvencesi, Beta Yayınevi, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., İstanbul 2004.

Türk Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Ankara 2011 (Birinci Bası); 2014 (İkinci Bası); 2016 (Üçüncü Baskı).

Deneme Süreli iş Sözleşmesi, On İki Levha Yayıncılık AŞ., İstanbul 2019. (Basım Aşamasında)

MAKALELER

Bakanlar Kurulunun Vergilendirme Yetkisi, Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu’na Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aralık 1997, Cilt 1. Sayı 2.

Sosyal Sigortalarda Hizmet Tespit Davası, İstanbul Barosu Dergisi, Aralık 1997, Sayı 4.

Sosyal Sigortalar Kanununda Askerlik Kavramı, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Yayını No: 4, İstanbul 1997.

Gayrimenkul Yüzölçümü Artırım Davasında Araştırılacak Yönler, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul 1998.

Çıraklık Kavramı, Çırakların Sosyal Güvenliği ve Çıraklarla İlgili Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkemenin Belirlenmesi, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65.Yaş Günü Armağanı, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul 1999.

İşçi Ücretlerinde Öncelik Hakkı, Prof. Dr. Nihal Uluocak’a Armağan, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul 1999.

İşverenin Askerden Dönen İşçiyi İşe Alma Yükümlülüğü, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul 2000.

Yeni İşverenin Sorumluluğu ve Cezai Şart (Karar İncelemesi), Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, Cilt II, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul 2001.

Deniz İş Kanunu’nun Yer İtibarıyla Kapsamı, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 1-2, Haziran 2005.

İşyeri Sendika Temsilcisinin İşyerinin Değiştirilmesi, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: 21-22, Mayıs-Haziran 2006.

İşyeri Sendika Temsilcilerinde Olması Gereken Nitelikler, Legal- İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, sayı:13, 2007.

Sosyal Güvenlik Hukukunda Özel Bir Durum: Muristen Bağlanan Aylık, Mirasın Reddi Halinde Kesilir Mi? (Mirasın reddinin destekten yoksun kalma ve manevi tazminat hakkına olan etkisi), Sicil, İş Hukuku Dergisi Yıl: 5, Sayı: 20, Aralık 2010.

İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanmasının İş Sözleşmesine Etkisi ve Sonuçları, İş Dünyası ve Hukuk, Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 5006, Hukuk Fakültesi: 720, İstanbul 2011.

İş Yargısında Kesin Hüküm Durumunun Değerlendirmesi, Legal, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt. 8, Sayı. 31, 2011.

Alt İşverenin Taraf olduğu Toplu İş sözleşmesinin Muvazaa Nedeniyle Hükümsüzlüğünün Geçmişe Etkili Olmaması, Sicil, İş Hukuku Dergisi Yıl: 2013, Sayı: 30.

İş Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk, Prof. Dr. Berin Ergin’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Yayınları Cilt: LXXII, Sayı: 2, İstanbul 2014.

The Prohibitions On Strike According To The Act No 6356 As Amended Under The Judgment Of The Constitutional Court , Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, June, Volume 4, Issue 1, Kayseri 2015.

“Türkiye’de İş Güvencesi Sistemi Kapsamının Değerlendirilmesi” 1st International Scientific Researches Congress – Humanity and Social Sciences (IBAD-2016) May 19-22, 2016 – Madrid, SPAIN. SBN 978-605-9654-35-7, Publisher Certificate Number: 32712, Sayfa. 2065-2072.

Evaluations On The Scope Of Job Security In Light Of The Judgements Rendered By The Supreme Court Of Appeals …YAYIN AŞAMASINDA………….

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

Sosyal Sigortalar Kurumunun İşverene Yüklediği Görevler, Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, N.2005/130, Proje Yöneticisi, 2005-2007.

 

YURTDIŞI DENEYIM

2005 Freiburg Albert-Ludwigs-Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Misafir Araştırmacı.

İDARİ GÖREVLER

Erzincan İl İstihdam Kurulu Üyeliği (12.09.2007-31.12.2008)

Erzincan Üniversitesi Farabi Değişim Koordinatörlüğü, Üniversite Koordinatörü (10.05.2011- KASIM 2016)

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş sağlığı İş Güvenliği Kurul Başkanlığı (2017- … )

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı Görevi (28.07.2017- …..)

KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

İşsizlik Sigortası, 11.05.2009, Saat: 14 Erzincan İl özel İdare Salonu

İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları, 20.05.2010, saat. 14. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans salonu.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Değerlendirilmesi, 13.05.2013, Saat: 14, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mavi Salon.

ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

“Türkiye’de İş Güvencesi Sistemi Kapsamının Değerlendirilmesi”, 1st International Scientific Researches Congress – Humanity and Social Sciences (IBAD-2016) May 19-22, 2016 – Madrid, SPAIN.

ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİGLERİN (Bildiri Özetleri)

Book Of Abstract Of 1st International Scientific Researches Congress – Humanity And Social Sciences (Ibad-2016) May 19-22, 2016 – Madrid, Spaın, Published, 2016, SBN: 978-605-9654-35-7, Publisher: E-Kitap Projesi, Publisher Certificate Number: 32712, Page,482.

ULUSLARARASI KONFERANSLARDA OTURUM BAŞKANLIĞI

1st International Scientific Researches Congress – Humanity And Social Sciences (Ibad-2016) May 19-22, 2016 – Madrid, Spaın , 19 Mayis 2016 Perşembe, 1. Oturum 9.00-10.00, Başkan: Sabahattin Yürekli, 7. SALON: Hukuk.

 

ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN ve YAYINLANAN TEBLİGLER

“Türkiye’de İş Güvencesi Sistemi Kapsamının Değerlendirilmesi” 1st International Scientific Researches Congress – Humanity and Social Sciences (IBAD-2016) May 19-22, 2016 – Madrid, SPAIN. SBN 978-605-9654-35-7, Publisher Certificate Number: 32712, Sayfa. 2065-2072.

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI

Burak Ögetürk: Türk Hukukunda Asgari ücret, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. (Tezsiz Y. L.)

Arzu Özkan: İş Güvencesi Kapsamındaki İşçinin İşe İade Süreci, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. (Tezsiz Y. L.)

Zeki Güler: Türk Toplu İş Hukukunda Yetki Ve Yetki Uyuşmazlıkları, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010. (Tezsiz Y. L.)

Mesut Şengönül: İş Hukukunda Ücret Ekleri, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. (Tezsiz Y. L.)

Aybüke Karaca, İş Kazası, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013. (Tezli YL.)

Dursun Aksu, Ücretin Korunması, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014. (Tezsiz Y. L.)

Ahmet Pınar, İş Hukukunda Elektronik Gözetleme, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014. (Tezsiz Y. L.)

Sibel Alpay, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre İşverenin Yükümlülükleri ve Aykırılığın Sonuçları, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015. (Tezsiz Y. L.)

Tekin Güç, Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015. (Tezli Y. L.) (Seçkin Yayıncılık 2015’de Kitap Haline Geldi).

Burcu Tatoğlu, İşsizlik Sigortası ve Uygulaması, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak 2015. (Tezli YL.)

Mehmet Yurt, İş Kazası Kavramı, Unsurları Ve İş Kazası Halinde Yapılan Sigorta Yardımları, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016. (Tezsiz YL)

Atanur Karaahmetoğlu, İş Hukuku Açısından Maden İşçileri, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2019. (Tezli YL.)

VERİLEN DERSLER

Avukatlık Hukuku

İş Hukuku I

İş Güvencesi

Toplu İş Hukuku

İş Hukuku II

Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Sigorta Türleri

Genel Hukuk Bilgisi

Hukukun Temel Kavramları

Sendikal Hak ve Özgürlükler

Toplu Pazarlık Hukuku

Sosyal Ücret

Genel Hizmet Sözleşmesi

İşyeri Sendika Temsilciliği ve Güvencesi

Türk Borçlar kanununa Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Değerlendirilmesi

İş Hukukunda Çalışma Süreleri.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hukuku.