ÖZGEÇMİŞProf. Dr. Mehmet GENÇ
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
E-mail:mgenc[at]uludag.edu.tr
1949 tarihinde Adana' da doğan Prof. Dr. Mehmet Genç, lisans eğitimini Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yükseklisans ve doktora eğitimini ise Heidelberg Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yaptı. 1977-1983 yılları arasında Heidelberg Üniversitesinde asistan / Dr. asistan olarak görev üstlendi. 1984 yılından beri Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi, 2000 yılından bu yana da Rektör Yardımcısı olarak görev yapıyor. 1995 yılından beri, "Türk Hukukunun Avrupa toplulukları Hukukuna Uygunlaştırılması Özel İhtisas Komisyonu" üyesi olan Prof. Dr. Genç'in uzmanlık alanları Avrupa toplulukları hukuku / Avrupa Birliği hukuku, uluslararası hukuk ve uluslararası insan hakları hukukudur. Mayıs 2007-Ağustos 2008 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuştur.