ÖZGEÇMİŞYard. Doç. Dr. Gülşen GEDİK
Mali Hukuk Anabilim Dalı
E-mail:gulsengedik[at]uludag.edu.trDOĞUM YERİ VE TARİHİ: Kastamonu/ 18.7.1979.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora: 2006- 2012
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı.
Tez konusu: Kontrol Edilen Yabancı Kurumların Vergilendirilmesi, İstanbul 2012.
Tez danışmanı: Prof.Dr.Nihal Saban

Yüksek Lisans:2000-2003
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk Anabilim Dalı
Tez konusu: Sigorta Teknik Karşılıklarının Türk Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu, İstanbul 2003.
Tez danışmanı: Prof.Dr.Nihal Saban
Lisans: 1996–2000
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÇALIŞMA DENEYİMİ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı: Araştırma Görevlisi (26.12.2005- 16.9.2013)
Bayındır Holding A.Ş: Avukat (1.10.2005- 20.10.2005)
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Karayolu Trafik Sigorta Fonu: Avukat (1.2.2005-1.10.2005)
Bayındır Hayat Sigorta/ Acıbadem Sigorta A.Ş.:Avukat (1.1.2001-5.11.2004)

YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER
Avusturya, Viyana; ViennaUniversity of Economicsand Business, InsituteforAustrianand International TaxLaw, misafir öğretim üyesi (visitingscholar)(1.8.2011- 30.9.2011)
Amerika Birleşik Devletleri, Kansas/Lawrence; University of Kansas, Law School, misafir öğretim üyesi (visitingscholar)(26.3.2008- 26.3.2009)


KİTAPLAR

1.Türk ve Amerikan Vergi Hukuklarında Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları, On İki Levha Yayıncılık, 2014 Nisan http://www.onikilevha.com.tr/yayin_detay.php?yayinid=498

MAKALELER
1. Gedik Gülşen, Aşçı Akıncı Nuray; “Avrupa Vergi Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması; Genel Bakış ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Dolaysız ve Dolaylı Vergi Davalarında Son Zamanlardaki Bazı Eğilimleri”; (Çeviri:Prof. Dr. DennisWeber; Abuse of Law in EuropeanTaxLaw; an overviewandsomerecenttrends in thedirectandindirecttaxcaselaw of the Court of Justice of theEuropeanUnion), Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi: Ulusal ve Uluslararası Vergi Hukukunda Alınan Önlemler, Editör: Billur Yaltı, Koç Üniversitesi Uluslararası Vergi Hukuku Konferans Serisi 2, 3 Kasım 2011, İstanbul (yayın aşamasında).
2. Gedik Gülşen; “Türk Vergi Hukukunda Kontrol Edilen Yabancı Kurumların Vergilendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, Vergi Hukuku Özel Sayısı “Hayatın kıyısında bir yerde vergi hukuku: Genç akademisyenler/ Yeni yaklaşımlar”, Y.2011, C.17, S.3-4, sayfa: 85-112.
3. Gedik Gülşen; “Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi: Matrah Takdiri İçin Takdir Komisyonuna Başvurulması Zamanaşımını Durdurmaz”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Y.2010, C.16, S.1-2, sayfa: 317-332.
4. Gedik Gülşen; “Belçika Ve Fransa Gelir Vergisi Kanunlarında Vergi Denetimindeki Yasaya Aykırılık Hallerinde Mükellefin Korunması”; (Çeviri: , Prof.Dr.DanielGarabedian; TaxpayerProtectionInThe Case Of IrregularitiesDuring A TaxAudit Under BelgianAnd French IncomeTaxLaw), Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi Sempozyum Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi, Ankara 2010, sayfa: 181-192.
5. Gedik Gülşen; “Amerikan Hukukunda Vergilendirme Yetkisi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 243, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Cilt II, Ankara 2009, sayfa 1015-1033.
6. Gedik Gülşen; “Çağdaş Anayasa Hazırlık Sürecinde Vergi Ödevinin Yeniden Tasarlanması”, Vergi Dünyası, Haziran 2009, Yıl:28, Sayı: 334, sayfa 142-151.
7. Gedik Gülşen; “İlaç Şirketlerinde Ar-Ge Harcamalarının Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu”, Sağlık Hukukunda Dünyadaki Son Gelişmeler, Roche Müstahzarları A.Ş. Yayını, İstanbul 2009, sayfa 335-369
8. Gedik Gülşen; “Vergi Mahremiyeti Kapsamındaki Bilgilerin Basında Yayınlanması”, Vergi Dünyası, Ocak 2008, Yıl: 27, Sayı: 317, sayfa 125-139.
9. Gedik Gülşen; “Sigorta Hukuku ve Vergi Hukukunda Sigorta Teknik Karşılıkları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Armağan Özel Sayısı, Cilt 12, Sayı: 1-3, 2004/2006, Doc.Dr. Mehmet Somer’e Armağan, Haziran 2006, İstanbul, sayfa 497-517.

KONGRE FAALİYETLERİ
1.Düzenleme heyetinde görev
1.Gedik Gülşen, A.Selçuk Özgenç, Nihal Saban, “Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hayatın kıyısında bir yerde vergi hukuku: Genç akademisyenler/ Yeni yaklaşımlar”, 14 Mayıs 2011, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
2.Sunulan Tebliğler
Gedik Gülşen; “Türk Vergi Hukukunda Kontrol Edilen Yabancı Kurumların Vergilendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Hayatın kıyısında bir yerde vergi hukuku: Genç akademisyenler/ Yeni yaklaşımlar”, 14 Mayıs 2011; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Vergi Hukuku Özel Sayısı, Y.2011, C.17, S.3-4, sayfa: 85-112.

DİĞER FAALİYETLER
1. Gedik Gülşen; University of Kansas Law School, “IstanbulSummer Program” kapsamında, 8 Temmuz 2010 ve 9 Temmuz 2012 ve 30 Ekim 2012 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde yapılmış olan “TurkeyTaxLawSystem” başlıklı İngilizce sunumlar
2. Gedik Gülşen; A.Selçuk Özgenç, Nihal Saban, Franz Kafka “Dava” romanı ile ilgili Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapılan 22.4.2011 tarihli sempozyum.
3. Gedik Gülşen; “İş dünyası gecikme faizine itiraz ediyor” başlıklı haberde yer alan açıklamalar: Para Dergisi, 26 Mayıs-1 Haziran 2013, Sayı: 2013/22, sayfa: 42-43.

ÜYE OLUNAN DERNEKLER
1.International FiscalAssociation (IFA), 2012.
2.Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği, 2012.