ÖZGEÇMİŞYard. Doç. Dr. Çiğdem Mine YILMAZ
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
E-mail:cigdemineyilmaz[at]gmail.com


Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir, 31.08.1977
Medenî Hâli: Evli.

Öğrenim:

1987-1994 Lise :Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi, Salihli.
1994-1998 Lisans :Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara.
1999-2003Yüksek Lisans (Özel Hukuk):Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
2003- Doktora (Özel Hukuk):Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez Aşaması, Ankara.
Meslekî Çalışma:

1998-1999 Yeşilyurt Hukuk Bürosu
Staj süresi boyunca Türkiye' nin büyük şirketlerine müşavirlik hizmeti veren , Ticaret Hukuku, İcra Hukuku, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku alanında uzmanlaşmış Yeşilyurt Hukuk Bürosunda çalışmıştır.
2000-2006 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.
2006-2008 Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.
2008- Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilimdalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.
Yabancı Dil: İngilizce İyi Düzeyde
Almanca Orta Düzeyde

ESERLER
" Gabinin Unsurları ve Hukuki Sonuçları ( BK. md. 21)" adlı Yüksek Lisans Tezi- Ankara, Yetkin Yayınevi, 2006.