ÖZGEÇMİŞYrd.Doç.Dr. Ali Emre ZEYBEKOĞLU
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
E-mail:


Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 22 Temmuz 1972
Medeni Hali: Evli
Askerlik Durumu : Yaptı (Terhis: 13 Ağustos 2000, Piyade Er, Piyade Er Eğitim Tugayı, Makineli Tüfek Taburu, Esentepe, Samsun)

ÖĞRENİM

Lise : İstanbul Özel Alman Lisesi (1991)
Lisans : İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (1991-1994)
Lisans : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1994-1998)
Yüksek Lisans : University of Malta, International Human Rights Law, LLM (2000-2001)
Tez: The State of Human Rights in Turkey (Danışman: Prof. Dr. Ian Refalo)
Doktora : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (2002-2009): “Carl Schmitt’in 20. Yüzyıl Devlet ve Siyaset Kuramına Katkısı” (Danışman: Prof. Dr. Oktay Uygun)
Yabancı Dil : Almanca, İngilizce

İŞ DENEYİMİ

13 Ocak 1999 - 15 Temmuz 2009: Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı.
11 Ekim 2011 - : Yard. Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı.

YAYINLAR

KİTAP

İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi (Cemal Bali Akal, Ozan Erözden ve Olgun Akbulut ile birlikte), Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı, İstanbul, 2003.

MAKALE

1. “Carl Schmitt, Naziler ve Liberalizm”, Bülent Tanör Armağanı, Legal yay., 2004, s. 819-835.
2. “Machiavelli ve Biz”, İ.Ü.H.F.M. LXIV, 2006, Sayı:1, s. 109-128.
3. “Distinguo Ergo Sum - Carl Schmitt”, Doğu Batı, 2006, Sayı:35. s. 139-165.

ÇEVİRİ

1. Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat, Dost Yay, Ankara, 2002.
2. Carl Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, Dost Yay., Ankara, 2006.
3. Jan-Werner Müller, Anayasal Yurtseverlik, Dost Yay., Ankara, 2012.
4. Ralf Dahrendorf, Demokrasinin Bunalımları, (çeviride esas alınan metin: Die Krisen der Demokratie, C.H. Beck, 2003), baskıya hazır.
5. Otto von Gierke, “Orta Çağ’da Siyasi Kuramlar – Devlet ve Hukuk”, Olgun Akbulut ile birlikte, Cemal Bali Akal (ed.), Devlet Kuramı, Dost yay., Ankara, 2000, s. 129-137, 501-513.
6. Carl Schmitt, “Hobbes ve Descartes’ta Bir Mekanizma Olarak Devlet”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, Yıl 23, Sayı 1-2, 2003, s. 969-980.
7. Carl Schmitt, “Tarafsızlaşma ve Depolitizasyon Çağı”, İ.Ü.H.F.M., LXIII, 2005, Sayı:1-2, s. 359-372.
8. Carl Schmitt, “Parlamentarizm ile Modern Kitle Demokrasisi Arasındaki Tezat Üzerine”, İ.Ü.H.F.M., 2006, Sayı:1, s. 359-374.

SUNUM

Carl Schmitt’in Siyaset Felsefesi ve Uluslararası İlişkiler Teorisi Bağlamında “Siyasal Kavramı”, Bilim ve Sanat Vakfı, 29 Haziran 2011.

DİĞER

Cemal Bali Akal, Varolma Direnci ve Özerklik, Dost yay., Ankara, 2004, Yayın Kurulu üyeliği.
Cemal Bali Akal, Özgürlüğün Geleceği Yoktur, Dost yay. Ankara, 2004, Yayın Kurulu üyeliği.